0
Č L A N I C E

Zaštitni fond Republike Srpske

je osnovan u skladu sa Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti

Dužnosti Zaštitnog fonda

Zaštitni fond dužan je da izvršava obavezu naknade štete:

Oštećenim licima, ako ih prouzrokuje nepoznato vozilo
Licima i stvarima, ako ih prouzrokuje neosigurano vozilo
Na putnicima u javnom saobraćaju, ukoliko nije zaključena polisa obaveznog osiguranja putnika u javnom prevozu
Oštećenim iz ugovora o obaveznom osiguranju koje nisu mogle biti nadoknađene iz stečajne ili likvidacione mase

Aktuelnosti