Organi upravljanja

 Organi upravljanja Zaštitnog fonda Republike Srpske su:
Skupština, koju čine ovlaštena lica članova Zaštitnog fonda Republike Srpske, su predstavnici društava za osiguranje Republike Srpske i broji dvadeset i dva ovlaštena predstavnika društava za osiguranje članica Zaštitnog fonda Republike Srpske.

Ovlašteni članovi

Ognjen Pastar

Grawe osiguranje

Icons women

Vesna Aljetić

Drina osiguranje

Predrag Manojlović

Wiener osiguranje

Icons women

Dijana Švraka

Dunav osiguranje

Icons women

Aleksandra Simić Petrović

Krajina osiguranje

Icons women

Jovana Duvnjak

Triglav osiguranje

Icons women

Sandra Jovanović

Nešković osiguranje

Branislav Kostadinović

Aura osiguranje

Mladen Mijatović

Sarajevo osiguranje

Icons women

Vesna Studen

Uniqa osiguranje

Željko Čabak

Adriatic osiguranje

Icons women

Vera Savanović

Camelia osiguranje

Damir Sarajlić

Croatia osiguranje

Dario Miladinović

Euroherc osiguranje

Danijel Ristić

Garant osiguranje

Dragana Zdralo

Asa Central osiguranje

Duško Valan

Euros osiguranje

Nikola Gavrić

Sas Super P osiguranje

Bojan Burazor

Premium invest osiguranje

Upravni odbor

 Upravni odbor upravlja radom Zaštitnog fonda Republike Srpske, a broji pet članova. Četiri člana Upravnog odbora čine četiri ovlaštena predstavnika društava za osiguranje, članica Zaštitnog fonda RS i jedan član predstavnik ministarstva finansija Republike Srpske.

Upravni odbor Zaštitnog fonda Republike Srpske:

Milenko Mišanović

predsjednik

iz Nešković osiguranja

Icons women

Snježana Rudić

član

iz Ministarstva finansija RS

Goran Radović

član

iz Garant osiguranja

Milomir Durmić

član

iz Drina osiguranja

Slađan Jovović

član

iz Aura osiguranja

Zoran Skopljak

predsjednik

BRČKO GAS OSIGURANJE

Željko Pena

zamjenik predsjednika

MIKROFIN OSIGURANJE

Grujo Komljenović

Direktor

ZAŠTITNOG FONDA REPUBLIKE SRPSKE

Direktor predstavlja i zastupa Zaštitni fond, organizuje i rukovodi procesom rada, obezbjeđuje zakonitost rada i poslovanja Zaštitnog fonda Republike Srpske.