O nama

Zaštitni fond Republike Srpske

 je osnovan u skladu sa Zakonom o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti (Sl.Glasnik Republike Srpske 17/05), Zakon o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (Sl.Glasnik Republike Srpske 82/15) i Odlukom o organizovanju Zaštitnog fonda Republike Srpske.

su sva društva za osiguranje koja u Republici Srpskoj obavljaju osiguranje od autoodgovornosti, bez obzira da li im je registrovano sjedište u Republici Srpskoj ili Federaciji BIH.

Cilj fonda

 je plaćanje odštete osiguranja od građanske odgovornosti koje proizilaze iz saobraćajnih nezgoda predviđenim Zakonom. 

Shodno Zakonu o obaveznim osiguranjima u saobraćaju Zaštitni fond RS je nadležan da pokriva štete koje ne mogu biti nadoknađene obaveznim osiguranjima na teritoriji Republike Srpske. 

Zaštitni fond dužan je da izvršava obavezu naknade štete:

šteta na licima, ako ih prouzrokuje nepoznato vozilo
šteta na licima i stvarima, ako ih prouzrokuje vozilo čiji vlasnik nije zaključio ugovor o osiguranju od autoodgovornosti
osiguranih suma putnicima u javnom prevozu, u slučaju da nije zaključen ugovor iz člana 2. tačka 1) ovog zakona
šteta iz ugovora o obaveznom osiguranju iz člana 2. t. 1) i 2) ovog zakona, koje nisu mogle biti nadoknađene iz stečajne ili likvidacione mase društva za osiguranje.

Naše poslovno sjedište je u Banja Luci. Republika Srpska, BIH