Dokumenta

Prijava štete

Pravilnik o rjesavanju steta iz osnova AO

Prijava-odštetni zahtjev

Pravo regresa po isplaćenoj šteti

Izjava

Pravilnik o postupku naplate regresnog

Izvještaji revizora

Revizorski izvještaj za 2022. godinu

Zaštitni fond_Izvještaj o reviziji 2021

Izvještaj o reviziji 2020

Izvještaj o reviziji finansijskih izvjestaja Zastitnog fonda RS za 2019. godinu

Revizorski izvjestaj za 2018

Revizorski izvjestaj 2017

Revizorski izvjestaj 2016

Revizorski izvještaj za 2015

Izvjestaj o reviziji za 2014. god.

Izvještaj o reviziji za 2013. god.

Izvještaj revizora za 2012. god.

Izvještaj revizora za 2010. god.

Izvjestaj revizora za 2009. god.

Izvjestaj revizora za 2008. god.

Izvjestaj revizora za 2007. god.

Izvjestaj revizora za 2006. god.

Godišnji izvještaji

Izvjestaj o poslovanju 2022

Izvjestaj o poslovanju 2021

Izvjestaj o poslovanju 2020

Izvjestaj o poslovanju Zastitnog fonda RS za 2019. godinu

Izvjestaj o poslovanju 2018

Izvjestaj o poslovanju 2017

Izvjestaj o poslovanju 2016

izvjestaj o poslovanju za 2015 godinu

Izvjestaj o poslovanju za 2014.god.

Godisnji izvjestaj o radu za 2013.god.

Godisnji izvjestaj za 2010. god.

Izvjestaj o radu za 2009. god.

 

Pravilnici

Odluka o izmjene i dopuni Pravilnika o postupku naplate reg potr

Pravilnik o rjesavanju steta iz osnova AO

 

Status

Statut Decembar

 

Memorandum

Memorandum