Zakonska regulativa

Obavezno osiguranje motornih vozila je regulisano Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju koji je u primjeni od 14.10.2015. god. (Sl. Glasnik RS broj 82/15).

Ovim zakonom uređuju se obavezna osiguranja u saobraćaju u Republici Srpskoj.

Stupanjem na snagu Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju (Sl. Glasnik RS broj 82/15) prestao je da važi Zakon o osiguranju od odgovornosti za motorna vozila i ostalim obaveznim osiguranjima od odgovornosti („Službeni glasnik Republike Srpske”, br. 17/05, 64/06, 12/09, 102/09).

U skladu sa Zakonom o obaveznim osiguranjima u saobraćaju vlasnik prevoznog sredstva dužan je da zaključi ugovor o obaveznom osiguranju prije nego što prevozno sredstvo počne upotrebljavati u saobraćaju i da to osiguranje obnavlja sve dok je prevozno sredstvo u upotrebi.

Osiguranje od autoodgovornosti pokriva građansku odgovornost vlasnika, korisnika ili bilo kojeg vozača motornog vozila prema trećim stranama koje imaju zahtjev za odštetu od osiguranika u skladu sa odredbama važećeg Zakona o obligacionim odnosima.

U skladu sa članom 207 Zakona o osnovima bezbjednosti saobraćaja na putevima u BiH (Sl.glasnik BiH, 6/06, 75/06, 44/07, 84/09 i 48/10), motorna i priključna vozila koja učestvuju u saobraćaju na putu moraju da budu registrovana.

 

Član 9. istog Zakona

tačka 13 – javni put je površina od opšteg značaja za saobraćaj, koju svako može slobodno koristiti pod uslovima određenim zakonom i koju je nadležni organ proglasio javnim putem, kao i ulice u naselju;

tačka 30 – motorno vozilo je vozilo koje se pokreće snagom sopstvenog motora i koje je prvenstveno namijenjeno za prevoz lica ili tereta na putevima, ili vuču priključnog vozila, osim vozila koja se kreću po šinama i pomoćnih pješačkih sredstava;.

tačka 4 – moped je motorno vozilo sa dva točka čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm3, a snaga kod električnih motora ne prelazi 4 kW, ili na tri točka, čija radna zapremina motora nije veća od 50 cm3, ili snaga motora kod motora sa unutrašnjim sagorijevanjem i električnih motora nije veća od 4kW, i koje na ravnom putu ne može razviti brzinu veću od 45 km na čas;

tačka 62 – radna mašina je vozilo na motorni pogon namijenjeno za vršenje određenih radova vlastitim uređajima i opremom, koje po konstrukcionim osobinama ne može razviti brzinu veću od 30 km na čas;

tačka 71 – traktor je vozilo na motorni pogon konstruirano da vuče, potiskuje ili nosi izmjenjiva oruđa, odnosno da služi za pogon takvih oruđa ili za vuču priključnih vozila;

tačka 82 vozilo je svako prijevozno sredstvo namijenjeno za kretanje po putu osim pokretnih stolica bez motora za nemoćna lica i dječijih prijevoznih sredstava;

 Članom 215 istog Zakona je predviđeno da se bliže odredbe o postupku i načinu registracije definišu Pravilnikom o registraciji vozila koji je donešen 09.03.2007. godine i objavljen u Službenom Glasniku RS broj 25/07, a isti je stupio na snagu 01.04.2007. godine.

Sva potrebna dokumentacija za registraciju vozila, nadležni organi, vremensko trajanje registracije, odjava vozila, te obaveze vlasnika vozila, traktora, motocikla, radnih mašina, te nadležnih institucija su regulisana ovim Pravilnikom.

Pravilnik o registraciji vozila, dopunjen i izmijenjen Paravilnikom o izmjenama i dopunama pravilnika o registraciji vozila (Sl. Glasnik BiH broj 54/07 od 11.07.2007. god., koji stupa na snagu 19.07.2007. godine) član 14. glasi:

  1.  Registracija vozila važi godinu dana, a za privremeno registrovana vozila ovaj rok može biti i kraći od godinu dana, a najmanje 60 dana;

  2. Za vozila koja se izvoze iz BiH u cilju registracije u drugoj zemlji, registracija vozila vrši se sa rokom važenja do 30 dana;

  3. Za traktore, radne mašine, motokultivatore, kao i vozila čija zapremina motora ne prelazi 50 cm3 važenje registracije nije vremenski ograničeno, uz obavezu posjedovanja potvrde o izvršenom tehničkom pregledu vozila i osiguranju vozila koja ne smije biti starija od godinu dana.