Održana 38 redovna dopisna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda

Dana 09.04.2020. godine održana je 38 redovna, dopisna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  • Odluka o usvajanju Zapisnika sa 37. vanredne sjednice Skupštine Zaštitnog fonda RS,
  • Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2019. godinu,
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zaštitnog Fonda RS za 2019. godinu,
  • Odluka o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2019. godinu,
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2019. godinu,
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih Izvještaja Zaštitnog Fonda Republike Srpske za 2019. godinu,
  • Odluka o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih Izvještaja Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2020.godinu.