Održana 40. redovna dopisna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda

Dana 09.04.2021.. godine održana 40. redovna dopisna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  • Odluka o usvajanju Zapisnika sa 39. redovne dopisne sjednice Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske;
  • Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih izvještaja Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2020. godinu;
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zaštitnog Fonda Republike Srpske za 2020 godinu;
  • Odluka o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2020. godinu;
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2020. godinu;
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih Izvještaja Zaštitnog Fonda Republike Srpske za 2020. godinu;
  • Odluka o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih Izvještaja Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2021.godinu.