Održana 27. vanredna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda

Dana 25.02.2020. godine održana je 27. vanredna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  • Odluka o imenovanju predsjednika i o imenovanju zamjenika predsjednika Skupštine Zaštitnog fonda RS,
  • Odluka o usvajanju Zapisnika sa 36. redovne sjednice Skupštine Zaštitnog fonda RS,
  • Odluka o prestanku mandata članova Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike Srpske,
  • Odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike Srpske,
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske broj 287/08 od 12.02.2008. godine.