Oglas za drugu prodaju vozila putem javnog nadmetanja

 

JIB: 4402494190007
Žiro-račun: 562-09980264425-19
Telefon: 051/223-371
E-pošta: info@zfrs.org
Broj: 987/19
Dana: 27.03.2019. godine

 

Na osnovu člana 34. Statuta Zaštitnog fonda Republike Srpske (br. 3397-6/2015 od 29.12.2015. godine) godine, a u skladu sa članom 3. Odluke o prodaji motornog vozila (javna prodaja – licitacija putem zatvorenih pismenih ponuda) broj: 431/19 od 11.02.2019. godine direktor Zaštitnog fonda Republike Srpske dao je saglasnost članovima komisije Rješenjem broj: 432/19 od 11.02.2019.godine da pokrene i sprovede postupak prodaje motornog vozila putem licitacije u Zaštitnom fondu Republike Banja Luka, te raspisuje

 

OGLAS

za drugu prodaju vozila putem javnog nadmetanja

 

PREDMET PRODAJE:
Vrsta vozila: putničko
Marka vozila: Volksvagen Golf 2
Tip vozila : 19E
Boja: bijela
Broj vrata: 3
Broj šasije: WVWZZZ1GZKW773471
Godina proizvodnje: 1989.
Snaga motora: 40 KW
Stanje vozila: srednje – pokretno
Početna cijena: 1.000,00 KM

Prodaja će se obaviti po uslovima propisanim Zakonom o izvršnom postupku Republike Srpske.

Prodaja se zakazuje za dan 10.04.2019. godine, sa početkom u 9 časova u prostorijama Zaštitnog fonda Republike Srpske, ulica Vidovdanska bb.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti na telefon broj: 051/223-371

Kontakt osoba: Marjanović Draženka.

Pravo učešća na licitaciji imaju sva pravna i fizička lica, koja do početka licitacije uplate depozit u visini 10% od početne licitirane vrijednosti.

Uplata se može izvršiti na žiro-račun broj: 562-09980264425-19 kod NLB Banke.

 

Svi zainteresovani ponuđači svoje zatvorene ponude sa naznakom:

„PONUDA ZA PRODAJU MOTORNIH VOZILA“ treba da se dostave putem pošte ili lično na adresu:

ZAŠTITNI FOND REPUBLIKE SRPSKE
Ulica Vidovdanska bb
78 000 Banja Luka

KRITERIJUMI ZA OCJENU PONUDE:
– najveća ponuđena cijena

NAPOMENA: Vozilo se može pogledati svakim radnim danom od 7 do 19 časova na parkingu kod zgrade društva za osiguranje  „DUNAV OSIGURANJE“ a.d. Banja Luka, ulica Jug Bogdana bb, Starčevica.