1

Ako je vozilo osigurano?

Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu naknade štete na imovini i licima u skladu sa članom 51, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u RS(Sl. Glasnik RS broj 82/15) a prema priloženoj Više »

4

Ako niste osigurali svoje vozilo?

Zaštitni fond Republike Srpske je u obavezi da naknadi štetu oštećenima, u slučajevima kada lice koje je pričinilo štetu nema zaključen Ugovor o osiguranju za motorno vozilo, a saobraćajna nezgoda se dogodila Više »

5

Vodič za vozače

Da li rizik nosite sami? Vozači neosiguranog vozila (putničkog motornog vozila, teretnog motornog vozila, traktora, motocikla, radnih mašina) kad ste odgovorni za nastanak saobraćajne nezgode Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu da nadoknadi oštećenom štetu, a zadržava pravo povrata sredstava (regres) od VAS… Više »

Održana 40. redovna dopisna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda

Dana 09.04.2021.. godine održana 40. redovna dopisna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Održana 39. redovna dopisna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda

Dana 17.12.2020. godine održana 39. redovna dopisna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Održana 38 redovna dopisna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda

Dana 09.04.2020. godine održana je 38 redovna, dopisna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Održana 27. vanredna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda

Dana 25.02.2020. godine održana je 27. vanredna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Oglas za drugu prodaju vozila putem javnog nadmetanja

 

Održana 34. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske

Dana 13.12.2018. godine je održana 34. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv