Održana 21. redovna sjednica skupštine ZFRS

27.12.2011. godine odžana 21. redovna sjednica skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske, na kojoj je usvojen Finansijski plan za 2012. godinu. Izvršen je izbor eksternog revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2011. godinu Zaštitnog fonda Republike Srpske.

Ako je vozilo osigurano?

Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu naknade štete na imovini i licima u skladu sa članom 51, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u RS(Sl. Glasnik RS broj 82/15) a prema priloženoj dokumentaciji niže naznačenoj. Često se za naknadu štete nude posrednici, što je nepotrebno jer Zaštitni fond RS u naznačenim slučajevima nadoknađuje štetu u […]

Ako niste osigurali svoje vozilo?

Zaštitni fond Republike Srpske je u obavezi da naknadi štetu oštećenima, u slučajevima kada lice koje je pričinilo štetu nema zaključen Ugovor o osiguranju za motorno vozilo, a saobraćajna nezgoda se dogodila na teritoriji Republike Srpske.

Vodič za vozače

Da li rizik nosite sami? Vozači neosiguranog vozila (putničkog motornog vozila, teretnog motornog vozila, traktora, motocikla, radnih mašina) kad ste odgovorni za nastanak saobraćajne nezgode Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu da nadoknadi oštećenom štetu, a zadržava pravo povrata sredstava (regres) od VAS…

Nova web adresa

Želimo Vas obavijestiti da smo promjenili adresu (domenu) web sajta  zfrsbl.com Od sada je zvanična web adresa Zaštitnog fonda Republike Srpske www.zfrs.org

Novi web sajt

Dobro došli na novi zvanični web sajt Zaštitnog fonda Republike Srpske