Izvještaj revizora za 2013. godinu možete vidjeti na stranici  Dokumenta.