Održana 34. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske

Dana 13.12.2018. godine je održana 34. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  • Odluka o verifikovanju mandata članovima Skupštine Zaštitnog fonda RS
  • Odluka o usvajanju Zapisnika sa 33. redovne sjednice Skupštine Zaštitnog fonda RS
  • Odlukea o usvajanju Finansijskog plana i programa rada Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2019.godinu ;
  • Odluka o usvajanju izvještaja o naplaćenim doprinosima članica Zaštitnog fonda RS;
  • Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o prodaji stana u ul. Džemala Bijedića br.38/V broj 970-11-9/17 od 12.04.2017.. godine;
  • Odluka o prodaji stana u ul. Džemala Bijedića br.38/V;