Održana 33. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske

Dana 12.04.2018. godine održana je 33. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske na kojoj su donesene sljedeće odluke:
– Odluka o verifikovanju mandata članova Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske;

– Odluka o usvajanju Zapisnika sa 32. sjednice Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske;

– Odluka o usvajanju godišnjih finansijskih zvještaja Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2017. godinu;

– Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2017. godinu;

– Odluka o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2017. godinu;

– Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2017. godinu;

– Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2017. godinu;

– Odluka o izboru eksternog revizora za reviziju finansijskih Izvještaja Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2018. godinu