Održana 31. sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske

Dana 12.04.2017. godine održana je 31. sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  • Odluka o verifikovanju mandata članovima Skupštine Zaštitnog fonda RS
  • Odluka o usvajanju zapisnika sa 30 sjednice Skupštine Zaštitnog fondaRS
  • Odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Zaštitnog fonda RS za 2016. godinu
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zaštitnog fonda RS za 2016. godinu
  • Odluka o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Zaštotnog fonda RS za 2016. godinu
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Zaštitnog fonda RS za 2016. godinu
  • Odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Zaštitnog fonda RS za 2016. godinu
  • Odluka o izboru eksternog revizora za 2017. godinu
  • Odluka o prodaji stana