Održana 30. sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS

Dana 16.12.2016.godine održana je 30. sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

  • odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Zaštitnog fonda RS;
  • odluka o usvajanju zapisnika sa 29. redovne sjednice Skupštine Zaštitnog fonda RS;
  • odluka o usvajanju Finansijskog plana i programa rada Zaštitnog fonda Republike Srpske za  2017. godinu;
  •  odluka o usvajanju izvještaja o naplaćenim doprinosima članica Zaštitnog fonda RS;
  •  odluka o razrješenju članova Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike;
  • odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike Srpske;