Održana 29.sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS

Dana 18.05.2016.godine održana je 29.sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS, na kojoju donesene sljedeće odluke:


– odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Zaštitnog fonda RS
– odluka o usvajanju godišnjeg finansijskog izvještaja Zaštitnog fonda RS za 2015. godinu
– odluka o usvajanju Izvještaja o poslovanju Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2015. godinu;
– odluka o raspodjeli viška prihoda nad rashodima Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2015. godinu;
– odluka o usvajanju Izvještaja o radu Upravnog odbora Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2015. godinu;
– odluka o usvajanju Izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja Zaštitnog fonda Republike Srpske za 2015. godinu;
– odluka o izboru eksternog revizora za 2016.godinu
– odluka o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine;
– odluka o razrešenju člana Upravnog odbora Zaštitnog fonda RS
– odluka o imenovanju člana Upravnog odbora Zaštitnog fonda RS