Održana 28.sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS

Dana 25.02.2016.godine održana 28.sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS,na kojoj su donesene sljedeće odluke:

– odluka o verifikaciji mandata članovima Skupštine Zaštitnog fonda RS
– odluka o razrešenju članova Upravnog odbora Zaštitnog fonda RS
– odluka o imenovanju članova Upravnog odbora Zaštitnog fonda RS