Održana 27.sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS

Dana 29.12.2015.god, održana 27.redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

– odluka o imenovanju predsjednika i zamjenika predsjednika Skupštine Zaštitnog fonda RS
– odluka o usvajanju Finansijskog plana Zaštitnog fonda RS
– odluka o usvajanju Izvještaja o naplaćenim doprinosima članica
– odluka o usvajanju Statuta Zaštitnog fonda RS
– odluka o usvajanju Pravilnika o rješavanju šteta iz osnova autoodgovornosti Zaštitnog fonda RS
– odluka o usvajanju Pravilnika o rezervaciji šteta Zaštitnog fonda RS
– odluka o usvajanju Pravilnika o orjentacionim kriterijumima za naknadu nematerijalnih šteta Zaštitnog fonda RS