Održana 26.redovna sjednica Skupšštine Zašštitnog fonda RS

Dana 05.05.2015.godine održžana je 26.redovna sjednica Skupšštine Zašštitnog fonda RS , na kojoj su donesšene sljedeće odluke:
– odluka o verifikaciji mandata članova Skupšštine
– odluka o razreššenju člana UO Zašštitnog fonda RS
– odluka o izboru člana UO Zašštitnog fonda RS
– odluka o usvajanju godiššnjeg finansijskog izvješštaja za 2014.godinu
– odluka o usvajanju godiššnjeg izvješštaja o poslovanju za 2014.godinu,
– odluka o usvajanju izvješštaja o reviziji finansijskih izvješštaja za 2014.godinu
– odluka o usvajanju izvješštaja o radu UO za 2014.godinu
– odluka o izboru eksternog revizora za 2015.godinu