Održana 24.redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS

24.04.2014 .godine ,održana je 24.redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS na kojoj su donesene sljedeće odluke:

 -Odluka o usvajanju završnog računa Zaštitnog fonda RS za 2013.godinu
-Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja o radu Zaštitnog fonda RS za 2013 .godinu
-Odluka o usvajanju izvještaja o reviziji finansijskih izvještaja za 2013.godinu
-Odluka o raspodjeli viška prihoda nad rashodima ostvarenim po završnom računu u 2013.godini
-Odluka o izboru eksternog revizora
-Odluka o izboru članova upravnog odbora Zaštitnog fonda RS
-Odluka o verifikaciji mandata članova skupštine Zaštitnog fonda RS