Održana 22. redovna sjednica Skupštine ZFRS

29.04.2013.godine održana 22.Redovna sjednica Skupštine ZFRS na kojoj su donešene sljedeće odluke:

– Odluka o izboru revizora za reviziju finansijskih izvještaja za 2012.godinu,
– Odluka o usvajanju finansijskog plana ZFRS za 2013.godinu,
– Odluka o usvajanju završnog računa za 2012.godinu,
-Odluka o usvajanju izvještaja o popisu na dan 31.12.2012.god,
-Odluka o usvajanju godišnjeg izvještaja za 2012.godinu,
-Odluka o usvajanju izvještaja za reviziju finansijskih izvještaja za 2012.godinu,
-Odluka o raspodjeli ostvarenih prihoda nad rashodima