Održžana 25.redovna sjednica Skupšštine Zašštitnog fonda RS

Dana 24.12.2014.godine održžana je  25.redovna sjednica Skupšštine Zašsštitnog fonda RS na kojoj su donesšene sljedeće odliuke:
– odluka o verifikaciji mandata članica Skupšštine
– odluka o prijemu drušštva za osiguranje u Zašštitni fond RS
– odluka o usvajanju finansijskog plana i programa rada za 2015.godinu
– odluka o razreššenju člana UO Zašštitnog fonda RS
– odluka o izboru člana UO Zašštitnog fonda RS
– odluka o usvajanju izvješštaja o naplaćenim doprinosima članica Zašštitnog fonda RS