1

Ako je vozilo osigurano?

Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu naknade štete na imovini i licima u skladu sa članom 51, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u RS(Sl. Glasnik RS broj 82/15) a prema priloženoj Više »

4

Ako niste osigurali svoje vozilo?

Zaštitni fond Republike Srpske je u obavezi da naknadi štetu oštećenima, u slučajevima kada lice koje je pričinilo štetu nema zaključen Ugovor o osiguranju za motorno vozilo, a saobraćajna nezgoda se dogodila Više »

5

Vodič za vozače

Da li rizik nosite sami? Vozači neosiguranog vozila (putničkog motornog vozila, teretnog motornog vozila, traktora, motocikla, radnih mašina) kad ste odgovorni za nastanak saobraćajne nezgode Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu da nadoknadi oštećenom štetu, a zadržava pravo povrata sredstava (regres) od VAS… Više »

Održana 33. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske

Dana 12.04.2018. godine održana je 33. redovna sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Održana 32. sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske

Dana 21.12.2017. godine održana je 32. sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Održana 31. sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske

Dana 12.04.2017. godine održana je 31. sjednica Skupštine Zaštitnog fonda Republike Srpske na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Održana 30. sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS

Dana 16.12.2016.godine održana je 30. sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS, na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Održana 29.sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS

Dana 18.05.2016.godine održana je 29.sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS, na kojoju donesene sljedeće odluke:

Održana 28.sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS

Dana 25.02.2016.godine održana 28.sjednica Skupštine Zaštitnog fonda RS,na kojoj su donesene sljedeće odluke:

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv