Category Archives: Vodič za vozače

Ako je vozilo osigurano?

1

Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu naknade štete na imovini i licima u skladu sa članom 51, Zakona o obaveznim osiguranjima u saobraćaju u RS(Sl. Glasnik RS broj 82/15) a prema priloženoj dokumentaciji niže naznačenoj.
Često se za naknadu štete nude posrednici, što je nepotrebno jer Zaštitni fond RS u naznačenim slučajevima nadoknađuje štetu u skladu sa Zakonom bez provizije što nije slučaj sa posrednicima.

Kontakt tel.  služba šteta 051 223 370
centrala 051 226 091

Ako niste osigurali svoje vozilo?

4

Zaštitni fond Republike Srpske je u obavezi da naknadi štetu oštećenima, u slučajevima kada lice koje je pričinilo štetu nema zaključen Ugovor o osiguranju za motorno vozilo, a saobraćajna nezgoda se dogodila na teritoriji Republike Srpske.

Vodič za vozače

5

Da li rizik nosite sami?
Vozači neosiguranog vozila (putničkog motornog vozila, teretnog motornog vozila,
traktora, motocikla, radnih mašina) kad ste odgovorni za nastanak saobraćajne
nezgode Zaštitni fond Republike Srpske ima obavezu da nadoknadi oštećenom
štetu, a zadržava pravo povrata sredstava (regres) od VAS…

Powered by WordPress | Designed by: suv | Thanks to trucks, infiniti suv and toyota suv